Obveščamo vas, da je Sodni svet na svoji 96. seji dne 4. 5. 2017 sklenil, da se pridružuje izjavi Izvršnega odbora ENCJ glede sodnih reform na Poljskem:

Izjava ENCJ v angleškem jeziku