Novice

Izjava v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi

Ustvarjeno dne: Torek, 21 Maj 2013
Sodni svet RS opozarja, da se s predlaganimi spremembami Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi del pristojnosti z Ministrstva za pravosodje in Sodnega sveta prenaša na predsednika Vrhovnega sodišča, katerega po veljavni pravni...

Priporočila za kakovostni razvoj sodstva

Ustvarjeno dne: Četrtek, 21 Junij 2012
PRIPOROČILA ZA KAKOVOSTNI RAZVOJ SODSTVA
Sodni svet je na svoji 68. seji dne 14. 6. 2012 sprejel  Priporočila za kakovostni razvoj sodstva.
...

Kontakt

Sodni svet

Trg OF 13, 1000 Ljubljana
t: 01/ 43-41-860
f: 01/ 43-41-863
e: sodni.svet@sodisce.si

Predsednik:
Janez Vlaj, vrhovni sodnik svetnik

Podpredsednica:
dr. Mateja Končina Peternel, vrhovna sodnica

Sekretarka
in uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Maja Jurak, višja sodnica