Za medije:

Kontakt

Sodni svet

Trg OF 13, 1000 Ljubljana
t: 01/ 43-41-860
f: 01/ 43-41-863
e: sodni.svet@sodisce.si

Predsednik:
Janez Vlaj, vrhovni sodnik svetnik

Podpredsednica:
dr. Mateja Končina Peternel, vrhovna sodnica

Sekretarka
in uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Maja Jurak, višja sodnica